Thông tin liên hệ

Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3 733591 - 3842145

dt.dhbk@dut.udn.vn

Tổ hợp môn xét tuyển

TT

Tên ngành

 Mã ngành đăng ký xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Tiêu chí phụ

1

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành SPKT điện - điện tử)

D140214

45

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

2

Công nghệ sinh học

D420201

65

Toán + Hóa + Lý
Toán + Hóa + Anh
Toán + Hóa + Sinh

Toán, Hóa

3

Công nghệ thông tin

D480201

185

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

4

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh)

D480201CLC1

45

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

5

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật)

D480201CLC2

45

Toán + Lý + Hóa 
Toán + Lý + Anh

Toán + Lý + Nhật

Toán, Lý

6

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

D510105

60

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

7

Công nghệ chế tạo máy

D510202

130

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

8

Quản lý công nghiệp

D510601

70

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

9

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực)

D520103

140

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

10

Kỹ thuật cơ - điện tử

D520114

140

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

11

Kỹ thuật nhiệt (gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường)

D520115

150

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

12

Kỹ thuật tàu thủy

D520122

60

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

13

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

170

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

14

Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao)

D520201CLC

90

Toán + Lý + Hóa 
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

15

Kỹ thuật điện tử & viễn thông

D520209

180

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

16

Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao)

D520209CLC

45

Toán + Lý + Hóa 
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

17

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

D520216

100

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý  + Anh

Toán, Lý

18

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)

D520216CLC

90

Toán + Lý + Hóa 
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

19

Kỹ thuật hóa học

D520301

80

Toán + Hóa + Lý
Toán + Hóa + Anh

Toán, Hóa

20

Kỹ thuật môi trường

D520320

80

Toán + Hóa + Lý
Toán + Hóa + Anh

Toán, Hóa

21

Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao)

D520604CLC

80

Toán + Hóa + Lý
Toán + Hóa + Anh

Toán, Hóa

22

Công nghệ thực phẩm

D540102

85

Toán + Hóa + Lý
Toán + Hóa + Anh
Toán + Hóa + Sinh

Toán, Hóa

23

Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

D540102CLC

45

Toán + Hóa + Lý
Toán + Hóa + Anh
Toán + Hóa + Sinh

Toán, Hóa

24

Kiến trúc (Chất lượng cao)

D580102CLC

90

Vẽ + Toán + Văn
Vẽ + Toán + Lý
Vẽ + Toán + Anh

Vẽ, Toán

25

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

215

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

26

Kỹ thuật công trình thủy

D580202

110

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

27

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

135

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

28

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)

D580205CLC

45

Toán + Lý + Hóa 
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

29

Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng

D580208

50

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

30

Kinh tế xây dựng

D580301

120

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh

Toán, Lý

31

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông

D905206

90

Anh*2 + Toán + Lý
Anh*2 + Toán + Hóa

Anh, Toán

32

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

D905216

50

Anh*2 + Toán + Lý
Anh*2 + Toán + Hóa

Anh, Toán

33

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV)

PFIEV

100

Toán*3 + Lý*2 + Hóa
Toán*3 + Lý*2 + Anh

Toán, Lý

34

Quản lý tài nguyên & môi trường

D850101

65

Toán + Hóa + Lý
Toán + Hóa + Anh

Toán, Hóa

Ghi chú:

Chương trình PFIEV tuyển sinh chung. Sau khi học 2 năm, sinh viên thi phân ngành để học các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Sản xuất tự động, Tin học công nghiệp (ngành Kỹ thuật Điện điện tử) tại trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN hoặc sinh viên có thể dự thi phân ngành để học các ngành khác thuộc chương trình PFIEV tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia thành phố HCM.

Tải bản in Tổ hợp môn xét tuyển tuyển sinh đại học chính quy 2017.