Chính sách ưu đãi đối với sinh viên

08/04/2017 15:32

1. Chính sách ưu đãi cho thí sinh có điểm thi tuyển sinh cao (không tính điểm ưu tiên)

- Đối tượng được hưởng: Thí sinh có tổng điểm các môn thi từ 26,00 trở lên;

- Chính sách ưu đãi:

+ Học kỳ đầu tiên: được miễn 100% học phí, miễn phí trọ ký túc xá, hỗ trợ sinh hoạt phí 5 tháng (hàng tháng nhận tại phòng Kế hoạch - Tài chính: 500.000 đồng);

+ Các học kỳ sau đó: sẽ tiếp tục được ưu đãi như học kỳ thứ nhất, nếu sinh viên duy trì được thành tích học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện Tốt. Các trường hợp sinh viên học tập đạt loại Giỏi và kết quả rèn luyện Tốt sẽ được xét, tùy theo từng chương trình đào tạo.

+ Được ưu tiên trong việc xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học.

+ Được ưu tiên tuyển chọn đi học nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên;

+ Được ưu tiên xét nhận học bổng do cá nhân/ tổ chức tài trợ cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện tốt;

- Ngoài ra, sinh viên trúng tuyển vào Chương trình tiên tiến được hưởng ưu đãi ở học kỳ đầu tiên:

+ Được giảm 50% học phí, miễn phí trọ ký túc xá, hỗ trợ sinh hoạt phí 5 tháng (hàng tháng nhận tại phòng Kế hoạch - Tài chính: 500.000 đồng) nếu có tổng điểm các môn thi từ 25,00 đến 26,00 (không kể điểm ưu tiên);

+ Được giảm 50% học phí, miễn phí trọ ký túc xá, hỗ trợ sinh hoạt phí 5 tháng (hàng tháng nhận tại phòng Kế hoạch - Tài chính: 500.000 đồng) nếu là thí sinh nữ có tổng điểm các môn thi từ 24,00 đến 26,00 (không kể điểm ưu tiên);

+ Được hỗ trợ sinh hoạt phí 5 tháng (hàng tháng nhận tại phòng Kế hoạch - Tài chính: 500.000 đồng) nếu thí sinh có chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên.

2. Chính sách học bổng khuyến học

- Sinh viên có kết quả học tập (theo từng học kỳ) từ loại Khá trở lên và rèn luyện đạo đức loại Tốt: sẽ được xét nhận học bổng khuyến học theo quy định của Nhà nước.

3. Chính sách miễn giảm học phí

- Trường thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc diện được hưởng theo quy định của Nhà nước.

4. Chính sách hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt

- Trợ cấp xã hội theo tháng/ học kỳ cho sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo;

- Ưu tiên trong việc xét nhận học bổng do các cá nhân/ tổ chức tài trợ;

- Ưu tiên sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá của Trường.