Công ty VIENA HANDICRAFT CO., LTD. cần tuyển 3 kỹ sư silicat, 4 kỹ sư cơ khí chế tạo máy

28/07/2017 13:37

Công ty VIENA HANDICRAFT CO., LTD. cần tuyển 3 kỹ sư silicat, 4 kỹ sư cơ khí chế tạo máy làm việc tại KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương với mức lương thỏa thuận. Chi tiết về Công ty xem trong file đính kèm.