Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2017 - 2018

21/07/2017 16:08

Kính gửi các bạn sinh viên toàn Trường,

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên theo kế hoạch như file đính kèm dưới đây:

Buổi họp sinh hoạt có nhiều nội dung phong phú, liên quan thiết thực đến quá trình học tập của sinh viên (Quy định mới về đào tạo, về chuẩn ngoại ngữ, tin học, các chế độ chính sách mới cho sinh viên, các chương trình học bổng hỗ trợ của doanh nghiệp dành cho sinh viên, cập nhật thông tin sinh viên,….) và tổ chức đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Những SV không tham dự buổi sinh hoạt này mà không có lý do chính đáng sẽ xử lý theo quy định. Do vậy, Nhà trường đề nghị các bạn sinh viên chú ý theo dõi lịch sinh hoạt và tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Chú ý:

1. Tham gia học tập chương trình sinh hoạt công dân là nội dung bắt buộc đối với tất cả các sinh viên hệ chính quy.

2. Ban cán sự lớp tham gia công tác điểm danh, sử dụng kết quả này để đánh giá rèn luyện sinh viên cuối học kỳ.