DHBK

Chuẩn đầu ra các chương trình chất lượng cao đào tạo trình độ đại học ban hành năm 2018

1. Quyết định ban hành (Tại đây)

2. Chuẩn đầu ra

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

01

Công nghệ Dầu khí và khai thác dầu - CLC

Chi tiết tại đây

02

Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) - CLC

Chi tiết tại đây

03

Công nghệ thông tin ( Đào tạo theo cơ chế đặc thù) - CLC

Chi tiết tại đây

04

Công nghệ Thực phẩm - CLC

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật Cơ điện tử - CLC

Chi tiết tại đây

06

Kỹ thuật Cơ khí - CLC

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật Điện tử Viễn thông - CLC

Chi tiết tại đây

08

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông - CLC

Chi tiết tại đây

09

Kỹ thuật Điện - CLC

Chi tiết tại đây

10

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa - CLC

Chi tiết tại đây

11

Kỹ thuật Kinh tế Xây dựng

Chi tiết tại đây

12

Kỹ thuật Môi trường - CLC

Chi tiết tại đây

13

Kỹ thuật Nhiệt - CLC

Chi tiết tại đây

14

Kỹ thuật Xây dựng chuyên ngành XD Dân dụng và Công nghiệp - CLC

Chi tiết tại đây