DHBK

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Bình với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp cải tiến chất lượng dịch tự động tiếng Việt”

15/03/2022 13:02

Sáng ngày 12/03/2022, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Bình chuyên ngành Khoa học máy tính, với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp cải tiến chất lượng dịch tự động tiếng Việt”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Huỳnh Công Pháp.

A picture containing text, indoor, ceiling, room

Description automatically generated
PGS.TS. Võ Ngọc Dương – Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Bình

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ gồm 06 thành viên:

1. PGS.TS. Võ Trung Hùng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng;

2. PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp, Trường Đại học Cần Thơ, Phản biện 1;

3. PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh, Đại học Huế, Phản biện 3;

4. PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, Ủy viên;

5. TS. Phạm Xuân Hậu, Trường Đại học Quảng Bình, Ủy viên;

6. TS. Phạm Minh Tuấn, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN, Thư ký Hội đồng.[NT2]

A picture containing text, indoor

Description automatically generated
NCS Nguyễn Văn Bình trình bày Luận án trước Hội đồng

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Võ Trung Hùng, Chủ tịch Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Văn Bình. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua, đặc biệt là những bài báo được công bố trên tạp chí tạp chí, kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế.

A person wearing a mask

Description automatically generated with medium confidence
PGS.TS. Võ Trung Hùng, Chủ tịch Hội đồng nhận xét về Đề tài

Được biết, Luận án đã xây dựng được hệ thống dịch tự động Anh –Việt VIKI Translator (https://vikitranslator.com), cho kết quả thử nghiệm chất lượng dịch tiếng Việt lĩnh vực hẹp đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, Luận án đã đề xuất được các giải pháp như đánh giá chất lượng hệ thống dịch thông qua quá trình hậu xử lý, cải tiến chất lượng dịch tiếng Việt thông qua cải tiến kho ngữ liệu, cải tiến chất lượng dịch tiếng Việt bằng phương pháp dịch trí tuệ nhân tạo, áp dụng mô hình học máy mạng nơ ron hay đề xuất giải pháp mới để xây dựng hệ thống dịch tự động hướng ngữ nghĩa theo ngữ cảnh thông qua cải tiến mô hình dịch mạng nơ ron kết hợp với kho ngữ liệu lớn đã được làm giàu ngữ nghĩa.Ngoài những điểm mạnh, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất và một số góp ý chuyên môn để phát triển đề tài. NCS Nguyễn Văn Bình đã trả lời tất cả các ý kiến phản biện của Hội đồng chấm luận án một cách rành mạch và nhận được 6/6 phiếu đồng ý từ Hội đồng chấm luận án.

A group of people in a room

Description automatically generated with low confidence

A group of people sitting at tables

Description automatically generated with low confidence
Các thành viên trong Hội đồng đưa ra ý kiến nhận xét và đặt câu hỏi với NCS

Trong niềm xúc động, NCS Nguyễn Văn Bình đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những ý kiến đánh giá từ Hội đồng chấm luận án, để NCS tiếp tục rà soát lại nội dung và hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất. Đồng thời NCS đã gửi lời cảm ơn đến đến các thầy cô Khoa Công nghệ thông tin và các giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, đặc biệt là gia đình đã luôn động viên, khích lệ để NCS có thể bảo vệ thành công luận án trong ngày hôm nay.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường:

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

A couple of men posing for a picture in front of a large screen

Description automatically generated with low confidence

A group of people posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence

A picture containing text, wall, room

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

A group of men posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence

A group of women posing for a photo

Description automatically generated with low confidence

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN