DHBK

Sinh viên đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 03.12.2017 đến nộp lệ phí thi

07/11/2017 10:36

Thông báo nộp lệ phí đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 03.12.2017 do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức:

- Thời gian: Từ ngày 13.11 đến 17.11.2017

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng A120)

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD