DHBK

29 sinh viên chương trình CLC tham gia thử sức cuộc thi TOEIC quốc tế

28/01/2019 14:00

Sáng ngày 22/01/2019, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN phối hợp với Công ty IIG Việt Nam tổ chức thi TOEIC quốc tế dành cho sinh viên đang theo học chương trình Chất lượng cao của Nhà trường.

Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường đặc biệt chú trọng trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên. Trong thời gian khóa học của CT CLC (từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2022), sinh viên sẽ được Nhà trường hỗ trợ toàn bộ lệ phí 01 lần thi TOEIC quốc tế do Trường phối hợp với Công ty IIG Việt Nam tổ chức.

Ngay trong học kỳ 1 năm học 2018 -2019, sinh viên chương trình Chất lượng cao được Nhà trường phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Academy (AEC) tổ chức khóa học tiếng Anh với thời lượng 270 giờ tương đương với 325 tiết học. Trong quá trình học tập và thi kiểm tra, sinh viên có điểm kiểm tra “End Level 5” và 2 trong số 4 lần kiểm tra “End Level 1” đến “End Level 4” đạt từ 600 điểm trở lên thì đủ điều kiện đăng ký dự thi TOEIC quốc tế Đợt 1 vào ngày 22/01/2019.

Đối với những sinh viên chưa đạt điểm kiểm tra theo yêu cầu, Nhà trường khuyến khích sinh viên tự nguyện đăng ký tiếp tục học Tiếng Anh do Trường phối hợp với Trung tâm AEC trong các học kỳ tiếp theo. Học phí do sinh viên tự chi trả theo mức học phí ưu đãi của Trung tâm AEC. Nếu sinh viên có ít nhất 2 lần đạt từ 600 điểm trở lên trong các kỳ thi nội bộ của Trung tâm AEC thì sinh viên được đăng ký thi TOEIC quốc tế do Trường phối hợp với Công ty IIG Việt Nam tổ chức và các đợt thi TOEIC quốc tế tiếp theo sẽ được thông báo trên website của Nhà trường.

Một số hình ảnh đợt thi TOEIC quốc tế ngày 22/01/2019:

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN