DHBK

Học bổng Acecook năm 2021

02/03/2022 09:35

Học bổng Acecook năm 2021 đã trở lại.

👉Giá trị học bổng: 11.500.000 VNĐ/suất.

👉Số lượng học bổng: 10 suất.

👉Hồ sơ dự tuyển:

Sinh viên điền thông tin ứng tuyển online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hồ sơ ứng tuyển nêu trên tại link: http://scholarship.acecookcareer.com/

👉Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ 00:00 ngày 1/10/2021 đến hết 24:00 ngày 31/10/2021.

👉Chi tiết xem tại: https://bom.to/PReJ66