DHBK

Danh sách sinh viên nhận học bổng BIDV đợt 3 

02/03/2022 09:29

Xin chúc mừng các bạn sinh viên được xét chọn nhận học bổng BIDV đợt 3 

1. Nguyễn Thị Như Ngọc, 19TCLC_Nhat2/Công nghệ thông tin

2. Trương Văn Thanh, 19C1D/Cơ khí

3. Nông Trọng Tú, 17C4A/Cơ khí Giao thông

4. Hồ Viết Vĩnh Nguyên, 18TDH2/Điện

5. Trần Anh Tin, 17DT2/Điện tử- Viễn thông

6. Trần Thị Kim Châu, 21H2B/Hóa

7. Phạm Khương Thới, 20KT/Kiến Trúc

8. Nguyễn Thị Bích Phương, 19QLMT/Môi trường

9. Phạm Hồng Quân, 20N/Nhiệt

10. Phạm Hồng Lĩnh, 21QLCN1/Quản lý Dự án

11. Phạm Ngọc Diễn, 19CSHT/XD Cầu đường

12. Nguyễn Trần Bảo Anh, 21THXD2/XD Công trình thủy

13. Nguyễn Đắc Thịnh, 19X1CLC1/XD Dân dụng & Công nghiệp