DHBK

Học bổng BIDV, đợt 3

02/03/2022 09:26

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên thông tin Học bổng BIDV, đợt 3.

👉 Trị giá học bổng: 3.000.000/suất

👉 Số lượng: 13 suất

Điều kiện học bổng: https://bom.to/HECWSq

Link đăng ký: https://forms.gle/smDyrkV9ZaFuGwKZ8 và gửi hồ sơ các minh chứng liên quan (file scan hoặc file ảnh rõ nét và tiêu đề ghi rõ học bổng BIDV đợt 3) về địa chỉ email: nmdat@dut.udn.vn.

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 06/11/2021.