DHBK

Danh sách sinh viên đã được đề cử nhận học bổng: VAS, BIDV, VESAF, Kumho, Penguin

02/03/2022 09:23

Chúc mừng các em sinh viên đã được đề cử nhận học bổng: VAS, BIDV, VESAF, Kumho, Penguin. Danh sách trong file đính kèm.

👉Học bổng VAS: https://bitly.com.vn/diiic7

👉Học bổng BIDV: https://bitly.com.vn/jeihla

👉Học bổng Kumho: https://bitly.com.vn/pt1nty

👉Học bổng VESAF: https://bitly.com.vn/f2j40j

👉Học bổng Penguin: https://bitly.com.vn/3x6lqj

Sinh viên đọc được thông báo này chia sẽ và chúc mừng các bạn nhé.

Còn rất nhiều học bổng các em chú ý các điều kiện để apply hồ sơ phù hợp.