DHBK

Học bổng của tổ chức VESAF, NFP & học bổng BIDV

02/03/2022 09:27

Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên thông tin các học bổng sau:

I. Học bổng của tổ chức VESAF, NFP

👉 Trị giá học bổng: 400 USD/suất/năm (được trao trong suốt quá trình học tập dựa trên kết quả học tập)

👉 Số lượng: 12 suất

II. Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Quỹ học bổng do BIDV tài trợ)

👉 Giá trị học bổng: 3.000.000 đồng/suất

👉Số lượng: 13 suất

Điều kiện học bổng: https://bom.to/iozgbv

Biểu mẫu có tại: https://drive.google.com/.../1oioCE-nrFl9rcUgn_UY6Dc...

Link đăng ký: https://forms.gle/jyoNXVXPaTEHsonV9 và gửi hồ sơ file scan hoặc file ảnh (rõ nét) về địa chỉ email: nmdat@dut.udn.vn.

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 02/10/2021