DHBK

Danh sách sinh viên nhận học bổng BIDV (đợt 2)

02/03/2022 09:30

Danh sách sinh viên được giới thiệu nhận học bổng BIDV (đợt 2)

1. Nguyễn Quang Phước Tài, lớp 19C1B, Khoa Cơ khí

2. Dương Thị Thùy Trang, lớp 17SK, Khoa Cơ khí Giao thông

3. Đặng Thanh Trung, lớp 17T3, khoa Công nghệ Thông tin

4. Văn Ngọc Phương, lớp 20TDH2, khoa Điện

5. Nguyễn Văn Chí, lớp 21KTMT, khoa Điện tử - Viễn thông

6. Đinh Văn Tùng, lớp 17PFIEV2, khoa FAST

7.Trần Thị Ngọc Hiếu, lớp 20KTHH2, khoa Hóa

8. Lê Thị Thanh Chung, lớp 19QLMT, khoa Môi trường

9. Nguyễn Viết Lợi, lớp21N, khoa Nhiệt

10. Phan Thị Cẩm Linh, lớp 17QLCN, khoa QLDA

11. Phạm Trường Thịnh, lớp 21X3, khoa XD Cầu đường

12. Nguyễn Hùng Thịnh, lớp17X2, khoa XD Công trình thủy

13. Bùi Quốc Trung, lớp 17X1C, khoa XD DD & CN