DHBK

Học bổng Honda (Honda Award) năm 2021

02/03/2022 09:32

Học bổng Honda (Honda Award) năm 2021

Số lượng hơn 100 suất dành cho sinh viên ngành kỹ thuật, bao gồm:

👉Học bổng xuất sắc:

- Học bổng Honda Y-E-S: Số lượng 3 suất, mỗi suất bao gồm: học bổng trị giá 70 triệu VNĐ và 01 xe máy Honda Vision.

- Trong vòng 04 năm kể từ khi nhận được Học bổng Honda Y-E-S, các sinh viên này còn có cơ hội nhận được Học bổng Y-E-S Plus:

+ Học bổng 235 triệu VNĐ khi tham gia nghiên cứu sau đại học hoặc tham gia thực tập tối thiểu 01 năm tại Nhật Bản;

+ Học bổng 165 triệu VNĐ khi tham gia thực tập từ tối thiểu 10 tuần đến không quá 01 năm tại Nhật Bản;

+ Học bổng 70 triệu VNĐ sau khi kết thúc khóa thực tập, tiếp tục nghiên cứu sau đại học tại Nhật Bản.

👉Học bổng khuyến khích: Số lượng 100 suất, mỗi suất bao gồm học bổng trị giá 10 triệu VNĐ.

🎁Ngoài ra tham gia xét học bổng các bạn còn được nhiều phần quà hấp dẫn 🎁🎁🎁

☑️Link thông báo chi tiết: https://bit.ly/3zZ0BaY

☑️Link mẫu đơn: https://bit.ly/3ldpkCe