DHBK

Thu bổ sung lệ phí thi tiếng Anh định kỳ cho SV hiện đang học quân sự ra đợt thi ngày 18.04.2021 

08/04/2021 11:20

* Sinh viên khóa 20 đang đi học quân sự đã đăng kí thi tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 18/04/2021 trên hệ thống tác nghiệp đến nộp kinh phí bổ sung tại Phòng Kế hoach tài chính Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Từ ngày 08/04/2021 đến ngày 09/04/2021

Lưu ý:  Phòng KHTC sẽ thu lệ phí cho các em đi học quân sự.