DHBK

Khảo sát cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021 lấy ý kiến người học về khóa học và việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp

06/04/2021 16:29

Thông báo  Khảo sát cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021 lấy ý kiến người học về khóa học và việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp:   

1. Khảo sát lấy ý kiến học viên cao học về khóa học, cụ thể:

- Đối tượng: Học viên cao học được công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 1/2020-2021;

- Hình thức: In phiếu khảo sát theo chương trình đào tạo tại: shorturl.at/sADKY, trả lời và nộp lại cho chuyên viên Phòng Đào tạo trong buổi đăng ký nhận bằng tốt nghiệp;

- Thời gian: Từ 08h00-11h00 ngày 09/04/2021;

- Tính chất đợt khảo sát: Bắt buộc đối với tất cả học viên cao học nhận bằng tốt nghiệp.

2. Khảo sát sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp, cụ thể:

- Đối tượng: Sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 1/2020-2021.

- Hình thức: Trực tuyến, tại website Hệ thống khảo sát người học (http://daotao.dut.udn.vn/FB);

- Thời gian: Từ ngày 06/04/2021 đến 08h00 ngày 09/04/2021;

- Tính chất đợt khảo sát: Bắt buộc đối với tất cả sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

Công văn đính kèm.