DHBK

Thu lệ phí đợt thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi 25/04/2021

06/04/2021 08:00

Sinh viên đã đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 25/04/2021 trên hệ thống tác nghiệp đến nộp kinh phí tại Phòng Kế hoach tài chính Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Từ ngày 07/04/2021 đến ngày 14/04/2021. (Các ngày làm việc trong tuần) .

Lưu ý: Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ in thẻ dự thi. Do vậy các Sinh viên chưa có ảnh trên hệ thống phải nộp 1 ảnh 4 x 6  tại bàn số 6 - Khu hành chính 1 cửa (mang theo giấy tờ tùy thân để kiểm tra)  sau đó Phòng Đào tạo sẽ cập nhật Ảnh vào hệ thống của Trường.