DHBK

Thư mục chuyên đề tài liệu mới phục vụ - Quý 1/2021 tại TTHLTT

07/04/2021 14:00

1. Giới thiệu

Thư mục chuyên đề giới thiệu tổng hợp danh mục 62 tài liệu chuyên ngành và tham khảo các loại mới được bổ sung và tổ chức phục vụ tại thư viện từ Quý 1 năm 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên và giảng viên của Nhà trường. Thư mục bao gồm:

- Luận văn, Luận án (10 nhan đề từ nguồn nộp lưu chiểu tại thư viện);

- Giáo trình & tài liệu tham khảo các loại (52 nhan đề từ nguồn nhập học liệu của giảng viên, sách các cá nhân và tổ chức tặng thư viện)

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Phòng đọc Tầng 2, Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Tra cứu thông tin thư mục và tình trạng của tài liệu tại http://lib.dut.udn.vn.

2. Nội dung chi tiết

STT

Nhan đề

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Ký hiệu xếp giá

LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thiết kế vỏ bao che công Trình thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2050 – 2100.

Trần, Anh Tuấn ; Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn.

Đại học Đà Nẵng

2020

729

TR-T

2

Nghiên cứu cơ sở khoa học tổ chức không gian quảng trường và công viên biển.

Trần Bá Nhạc ; Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn.

Đại học Đà Nẵng

2020

719.32

TR-N

3

Nghiên cứu cơ sở khoa học tổ chức không gian xanh công cộng trong đô thị.

Trần, Thanh Nghị ; Lê Phong Nguyên hướng dẫn.

Đại học Đà Nẵng

2020

712.5

TR-N

4

Nghiên cứu hình thái đô thị ven biển và đề xuất cơ sở khoa học vào công tác quy hoạch- Trường hợp đô thị Đà Nẵng

Lê Công Tâm ; Phan Bảo An hướng dẫn.

Đại học Đà Nẵng

2020

711.58

LÊ-T

5

Nghiên cứu hình thức kiến trúc khu vực cận lõi và ven đô Hội An trong quá trình. 

Bùi Thị Cẩm An ; Phan Bảo An hướng dẫn.

Đại học Đà Nẵng

2020

711.58

BU-A

6

Nghiên cứu sự giao thoa giữa kiến trúc Pháp - Champa, trường hợp bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Dương Hưng Minh ; Lê Minh Sơn hướng dẫn.

Đại học Đà Nẵng

2020

720.288

DƯ-M

7

Nghiên cứu và thực hiện phương pháp tiết kiệm năng lượng trên bộ chuyển mạ   

Nguyễn Văn Cường ; Nguyễn Văn Cường hướng dẫn.

Đại học Đà Nẵng

2020

621.3857

NG-C

8

Nghiên cứu vai trò vật liệu gỗ trong nội thất kiến trúc truyền thống và đề xuất các ứng dụng cho nội thất

Nguyễn Thị Thương ; Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn.

Đại học Đà Nẵng

2020

721.0448

NG-T

9

Nhận dạng giá trị văn hóa - kiến trúc trên công trình nhà thờ tộc làng Bảo An.

Phan, Thanh Trung ; Lê Minh Sơn hướng dẫn.

Đại học Đà Nẵng

2020

720.288

PH-T

10

Xây dựng tiêu chí đánh giá kiến trúc nhà ở thấp tầng và đánh giá thực nghiệm tại địa phương Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

Phạm Thị Bích Ngọc ; Lê Phong Nguyên hướng dẫn.

Đại học Đà Nẵng

2020

728.314

PH-N

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU THAM KHẢO

1

280 giai thoại về con người và vùng đất Yên Thành : (Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945).

Nguyễn Tâm Cẩn, Phan Bá Hàm.

Đại học Vinh

2020

398.20959742

NG-C

2

45 năm - Một chặng đường.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Trường Đại học Bách khoa

2020

378.59751

Bô-M

3

45 năm Xây dựng - Phát triển : 1975 – 2020.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Trường Đại học Bách khoa

2020

378.59751

Bô-M

4

An introduction to combustion.

Stephen R. Turns.

McGraw-Hill

2000

621.4023

TU-S

5

Atomization and sprays.

Arthur H. Lefebvre.

Hemisphere Publishing Corporation

1989

660.2961

LE-A

6

Automatic control engineering.

Francis H. Raven.

McGraw-Hill

1995

629.83

RA-F

7

Biến đổi không gian văn hóa buôn làng Ê Đê ở Buôn Ma Thuột từ sau 1975 đến nay.

Đặng Hoài Giang.

Đại học Quốc gia Hà Nội

2019

305.89922059765

ĐĂ-G

8

Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu.

Vũ Minh Tuấn (Chủ biên)...

Xây dựng

2020

627.58

Gi-P

9

Combustion.

Irvin Glassman.

Academic Press

1996

541.361

GL-I

10

Computational flow modeling for chemical reactor engineering.

Vivek V. Ranade.

Academic Press

2002

660.28320113

RA-V

11

Computer modelling of combustion processes : with 80 figures and the program of GM80.

Fan Weicheng.

International Academic Pub. : Pergamon

1991

541.3610724

WE-F

12

Công nghệ sinh thái . Tập 2 

Lê Huy Bá (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn, Lê Hùng Anh.

Khoa học và Kỹ thuật

2019

338.959707

LÊ-B

13

Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, ban ngành

Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Trọng Nghĩa (Tổng hợp, biên soạn).

Hồng Đức

2020

344.046

Cô-T

14

Điều khiển truyền động điện trong công nghiệp : (Giáo trình dùng cho kỹ sư, sinh viên ngành Điện và ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa các trường đại học kỹ thuật).

Bùi Quốc Khánh, Đoàn Quang Vinh...

Khoa học và Kỹ thuật

2020

621.312

Đi-K

15

Flow measurement handbook : Industrial designs, operating principles, performance, and applications.

Roger C. Baker.

Cambridge University Press

2000

681.28

BA-R

16

Fundamentals of thermodynamics.  

Richard E. Sonntag, Claus Borrgnakke, Gordon J. Van Wylen.

John Wiley & Sons

2003

621.4021

SO-R

17

Generalized Riemann problems in computational fluid dynamics.

Matania Ben-Artzi, Joseph Falcovitz.

Cambridge

2003

532.05

BE-M

18

Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Lê Thị Thu Hồng.

Đại học Quốc gia Hà Nội

2019

335.4346

LÊ-H

19

Giáo dục sinh viên Việt Nam theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh trong thời.

Bùi Thị Cần..[et al.].

Đại học Vinh

2020

335.4346

Gi-D

20

Giao thông cho mọi người.

Phạm Gia Nghi, Chu Mạnh Hùng.

Giao thông Vận tải

2020

363.12

PH-N

21

Internal combustion engines and air pollution.

Edward F. Obert.

Intext Educational Pub.

1973

621.43

OB-E

22

Internal combustion engines.

Rowland S. Benson, N.D. Whitehouse.

Pergamon Press

1979

621.43

BE-R

23

Introduction to heat transfer.

Frank P. Incropera, David P. DeWitt.

Wiley

2002

621.4022

IN-F

24

Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nguyễn Đình Thi.

Xây dựng

2020

728.09597091734

NG-T

25

Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính.

Nguyễn Thị Hà.

Đại học Vinh

2020

352.6809597

NG-H

26

Làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở châu thổ Sông Hồng : (Nghiên cứu hai làng Dương Liễu và Đại Bái).

Nguyễn Tuấn Anh.

Đại học Quốc gia Hà Nội

2019

680.95973

NG-A

27

Làng văn hóa Trường Lưu

Nguyễn Huy Mỹ.

Đại học Vinh

2020

398.20959742

NG-M

28

Life / : Elementary - Student's book with online workbook / A1-A2.

John Hughes, Paul Dummett, Helen Stephenson.

National geographic Learning : CenGage Learning

2009

428

HU-J

29

Life / : Elementary - Student's book with online workbook / A2-B1.

John Hughes, Paul Dummett, Helen Stephenson.

National geographic Learning : CenGage Learning

2009

428

HU-J

30

Machine design : An integrated approach.

Robert L. Norton.

Prentice-Hall International

1996

621.815

NO-R

31

Máy điện với các chương trình Matlab.

Phan Văn Hiền, Trần Văn Chính.

Xây dựng

2019

621.313028553

PH-H

32

Modelling and experimentation in two-phase flow.

edited by Volfango Bertola.

Springer

2003

628.3813

Mo-E

33

Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Đại.

Đại học Vinh

2020

352.1409597

NG-Đ

34

New tools in turbulence modelling .

Editors: Olivier Metais, Joel Ferziger.

Springer

1997

620.1064

Ne-T

35

Niên giám thống kê 2019 = Statistical yearbook of Viet Nam 2019.  

 

Thống kê

2020

315.97

Ni-G

36

Nghiên cứu luật tục, phong tục các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam.

Bùi Quang Thanh.

Nxb. Đà Nẵng

2020

390.0959752

BU-T

37

Nguồn sáng dân gian làng Yên Nhân : Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An : (Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945).

Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn.

Đại học Vinh

2020

398.20959742

PH-H

38

Phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại trong bối cảnh hội nhập k   

Nguyễn Thị Hải Yến.

Đại học Vinh

2020

338.10959742

NG-Y

39

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam.

Phạm Tất Thắng, Nguyễn Linh Khiếu (Đồng chủ biên).

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

335.4

PH-T

40

Quy định kỹ thuật về an toàn cháy, nổ trong xây dựng.

Bộ Giao thông Vận tải.

Giao thông Vận tải

2020

363.377

Qu-Đ

41

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn.

Lê Hồng Kế.

Xây dựng

2020

333.7209597

LÊ-K

42

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng đường giao thông.

Bộ Giao thông Vận tải.

Giao thông Vận tải

2020

625.7

Sô-T

43

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị.

Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương.

Xây dựng

2020

628.14

PH-T

44

Sổ tay lái xe ô tô an toàn.

Bộ Giao thông Vận tải.

Giao thông Vận tải

2020

363.1207

Sô-T

45

Tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông.

Bộ Giao thông Vận tải.

Giao thông Vận tải

2020

363.119624

Ti-C

46

Tiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát, thiết kế đường bộ.

Bộ Giao thông Vận tải.

Giao thông Vận tải

2020

625.725

Ti-C

47

Theo dấu chân Người.

Lê Chí Dũng.

Nxb Đà Nẵng

2020

959.704

LÊ-D

48

Truyện kháng chiến về đề tài dân tộc miền núi từ 1945-1975.

Nguyễn Minh Trường.

Đại học Quốc gia Hà Nội

2019

859.9233409

NG-T

49

Truyền thông khoa học và công nghệ : Truyền thông trong dự phòng bệnh dịch và hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe công cộng

Nguyễn Thị Kim Liên.

Khoa học và Kỹ thuật

2019

362.104256

NG-L

50

Vai trò của hồ chứa trong khai thác, quản lý tài nguyên nước mặt ở Việt Nam.

Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển.

Khoa học và Kỹ thuật

2019

551.48209597

TR-X

51

Văn bản pháp luật về tài chính thực hiện chính sách ưu đãi với người có công.

Bộ Tài chính.

Tài chính

2019

344.5970312502638

Vă-B

52

Vehicle thermal management : Heat exchangers & climate control.

Edited by Dr. Gursaran D. Mathur.

Society of Automotive Engineers, Inc.

2004

629.256

Ve-T