DHBK

Danh sách thi tiếng Anh định kỳ ngày 18.04.2021 (đã có các SV thu bổ sung)Hot

06/04/2021 10:17

1. Sinh viên xem danh sách Tại đây

2. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên (còn rõ ảnh) để kiểm tra trước khi vào phòng thi. Nếu mất thẻ hoặc thẻ mờ ghé bàn số 6 Khu Hành chính 1 cửa (mang theo giấy tờ tùy thân và ảnh 4 x 6 để làm giấy xác nhận là sinh viên của Trường để dự thi). Tuyệt đối không dùng các giấy tờ tùy thân khác để kiểm tra trước khi vào phòng thi.

3. Sinh viên đến trể quá 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.