DHBK

Công ty CP Nam Công Việt Nam tuyển dụng

31/07/2019 10:59

Công ty CP Nam Công Việt Nam thông báo tuyển dụng
Vị trí: 
1. Nhân viên bảo trì kho (MSD.S)
2. Giám sát kỹ thuật.
Chi tiết xem file ảnh đính kèm
Thông tin liên hệ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM CÔNG VIỆT NAM 
Địa chỉ:Lô C4-6 Trần Nhân Tông, Phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
Website:namcong.com
Điện thoại:02363 848 699 Email:thuynt@namcong.vn