DHBK

Công ty TNHH Daiwa Việt Nam tuyển dụng

18/07/2019 08:44

Công ty TNHH Daiwa Việt Nam tuyển dụng:

- Vị trí việc làm: Nhân viên kỹ thuật
- Giới tính: Nam
- Số lượng: 30
- Yêu cầu: Tốt nghiệp từ trung cấp nghề trở lên;
                  Có khả năng tuyền đạt tốt;
                  Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp;
                  Biết sử dụng ngoại ngữ Anh/Nhật; 

Các thông tin về chế độ và hồ sơ theo ảnh đính kèm.