DHBK

Công ty TNHH MediGroup Việt Nam tuyển dụng

01/07/2019 09:16

Công ty TNHH MediGroup Việt Nam hiện đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư các ngành Điện, Điện tử viễn thông, Hóa, Công nghệ sinh học hoặc các ngành có liên quan.
Chi tiết thông tin tuyển dụng xem tại ảnh đính kèm.