DHBK

Công ty CP vật tư, thiết bị và đầu tư xây dựng M.E.I (MEICO) tuyển dụng

10/06/2019 08:10

CÔNG TY CP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I(MEICO) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư với các vị trí việc làm sau:
1. Kỹ sư phụ trách hồ sơ
2. Kỹ sư hiện trường
3. Kỹ thuật nhôm kính/cơ khí
Chi tiết mời xem trong ảnh đính kèm.