DHBK

Công ty Cổ phần F.C.L tuyển dụng

21/06/2019 09:58

Công ty Cổ phần F.C.L chuẩn bị khởi công xây dựng 02 nhà máy thủy điện, hiện có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư các ngành như sau:
1. Kỹ sư Cơ khí. Số lượng: 03 
2. Kỹ sư Điện. Số lượng: 04
3. Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi -Thủy điện. Số lượng: 03
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua email: congtyfcl@gmail.com
Thông tin chi tiết xem ảnh đính kèm.