DHBK

Đăng ký Giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp Học kỳ 1, năm học 2021-2022

06/09/2021 21:11

Khoa CNTT thông báo Khảo sát nhu cầu đăng ký Giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp Học kỳ 1, năm học 2021-2022: LINK KHẢO SÁT

Thời gian đăng ký trước 12h00 Thứ Hai ngày 13/9/2021.

Lưu ý khảo sát chỉ là một kênh thông tin tham khảo để Khoa triển khai phân công cho phù hợp.