DHBK

Sinh viên Khoa CNTT đi kiến tập và trải nghiệm tại Doanh nghiệp ngay từ Học kỳ đầu tiên

19/11/2019 23:27

Nằm trong kế hoạch chương trình đào tạo Chất lượng cao Hợp tác Doanh nghiệp và Chất lượng cao Việt Nhật của Khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, ngay từ học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, các sinh viên Khóa 19T ngành CNTT đã được tổ chức đi kiến tập tại các Công ty để tìm hiểu môi trường làm việc thực tiễn, các dự án mà Công ty đang triển khai và các xu hướng công nghệ mới.

Từ nhiều năm nay, Khoa CNTT luôn chú trọng gắn kết thường xuyên giữa hoạt động đào tạo của Nhà trường với các Doanh nghiệp CNTT nhằm tăng cường đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Nhà trường. Trong đợt kiến tập này, Khoa đã chủ động liên hệ và gửi sinh viên đến thực tập tại các Công ty CNTT như: FPT Software, Sun Asterisk, D.A.C, LogiGear, GameLoft, Enclave, Enouvo, Rikkeisoft, CodeComplete,… Thông qua đó tạo điều kiện cho các sinh viên có thể chủ động định hướng nghề nghiệp, lựa chọn Doanh nghiệp phù hợp với mục đích của mình. Qua đợt kiến tập thực tế, các sinh viên có thêm nhiều hiểu biết về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và cơ hội làm việc trong tương lai.


Công ty FPT Software tiếp đón và giới thiệu dự án Công ty với Sinh viên khóa 19T

A group of people standing in front of a crowd

Description automatically generated

A group of people posing for the camera

Description automatically generated
Sinh viên khóa 19T kiến tập tại Công ty
Sun Asterisk


Sinh viên khóa 19T kiến tập tại Công ty LogiGear


Sinh viên khóa 19T kiến tập tại Công ty D.A.C


Sinh viên khóa 19T kiến tập tại Công ty mgm


Sinh viên khóa 19T kiến tập tại Công ty Enclave


Sinh viên khóa 19T kiến tập tại Công ty Code Complete


Sinh viên khóa 19T kiến tập tại Công ty RikkeiSoft

Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN