DHBK

Công ty TNHH Journey Horizon Việt Nam tuyển vị trí Fresher Frontend - ReactJS tại Đà Nẵng

05/06/2024 16:24

Journey Horizon một công ty phát triển phần mềm Úc - Việt chuyên hợp tác với các doanh nhân và nhà đầu tư để xây dựng kỳ lân kỹ thuật số tiếp theo của họ. Các sản phẩm công ty xây dựng bao gồm online marketplace (sử dụng Sharetribe), app, web và e-learning. Hiện JourneyHorizon đang mở tuyển vị trí Fresher Frontend - ReactJS tại Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết: