DHBK

Danh sách tài trợ Lễ kỷ niệm 40 năm ngành Công nghệ thông tin

 

DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ

STT

TÊN TỔ CHỨC / CÁ NHÂN

SỐ TIỀN (đồng)

1   Tập thể 05T4 6.200.000
2   Cựu GV Khoa CNTT - Lê Quý Lộc 10.000.000
3   Tập thể Cựu Nghiên cứu sinh Khoa CNTT 24.000.000
4   Công ty Asian Tech 50.000.000
5   Công ty TNHH Zenken Planet Việt Nam 10.000.000
6   Công ty Code Engine Studio Viet Nam 10.000.000
7   Công ty Gameloft  10.000.000
8   Công ty Logigear  10.000.000
9   Công ty Enouvo IT Solutions & Enouvo Space 5.000.000
10   Công ty TNHH Paradox VietNam 10.000.000
11   Công ty TNHH MagRabbit Việt Nam 5.000.000
12   Tập thể lớp 96T 10.000.000
13   Công ty ER_Group 10.000.000
14   Công ty D.A.C Tech Vietnam 50.000.000
15   Công ty TNHH Phần mềm FPT Đà Nẵng 50.000.000
16   Trường CĐ CNTT - Đại học Đà Nẵng 5.000.000
17   Tổng công ty điện lực miền Trung 10.000.000
18   Công ty CP công nghệ Tâm Hợp Nhất (Unitech - United Technologies Corporation) 10.000.000
19   Trung tâm Tin học Bách Khoa 10.000.000
20   Tập thể lớp 92T 10.000.000
21   Tập thể 93T 5.000.000
22      Tập thể cựu Cao học KHMT - K10 4.000.000
23   Tập thể cựu Cao học KHMT - K6 6.000.000
24   Khoa CNTT thuộc ĐHĐN 5.000.000
25   Enclave 20.000.000
26   Tập thể lớp 30TKontum 5.000.000