DHBK

Danh sách lớp 04T4 - Niên khóa 2004-2009

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Nguyễn Như Bảo

 

 

 

2

Nguyễn Thanh Châu

 

 

 

3

Lê Đức Chính

 

 

 

4

Hồ Công Chính

 

 

 

5

Nguyễn Đăng Trung Dũng

 

 

 

6

Nguyễn Đức Dũng

 

 

 

7

Bùi Thanh Dũng

 

 

 

8

Trần Thu Hà

 

 

 

9

Nguyễn Văn Hỉ

 

 

 

10

Nguyễn Hoàng Hiếu

 

 

 

11

Lê Ngọc Hiếu

 

 

 

12

Dương Việt Hùng

 

 

 

13

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

14

Nguyễn Quốc Huy

 

 

 

15

Phạm Tấn Hưng

 

 

 

16

Trần Khánh Hưng

 

 

 

17

Phạm Hồng Khánh

 

 

 

18

Lê Trung Lộc

 

 

 

19

Nguyễn Nhật Nam

 

 

 

20

Lê Hoài Nam

 

 

 

21

Nguyễn Giang Nam

 

 

 

22

Trần Xuân Phong

 

 

 

23

Ngô Hoài Diễm Phúc

 

 

 

24

Thái Ngọc Quang

 

 

 

25

Nguyễn Phùng Văn Quảng

 

 

 

26

Lê Xuân Sang

 

 

 

27

Nguyễn Thanh Sang

 

 

 

28

Trần Minh Sơn

 

 

 

29

Trần Đình Ngọc Thanh

 

 

 

30

Đoàn Hà Thạnh

 

 

 

31

Trần Đông Thạnh

 

 

 

32

Hoàng Ngọc Thiện

 

 

 

33

Lê Quang Thiện

 

 

 

34

Nguyễn Thị Thu Thiện

 

 

 

35

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh

 

 

 

36

Phạm Văn Tho

 

 

 

37

Lê Văn Thuận

 

 

 

38

Lê Thị Hồng Thuỷ

 

 

 

39

Mai Hồ Vân Trung

 

 

 

40

Lê Hồ Thanh Tuấn

 

 

 

41

Nguyễn Thanh Viễn

 

 

 

42

Nguyễn Thế Hoàng Việt

 

 

 

43

Nguyễn Hồng Việt

 

 

 

44

La Quang Vũ

 

 

 

45

Lê Thị Bảo Yến