DHBK

Recruiment anouncement of Thaco Truong Hai Company - Thaco Mazda Factory

23/04/2019 22:29

Thông tin như sau:

- Số lượng: 06 người

- Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn ứng tuyển (theo mẫu đính kèm) Link Download

+ Lý lịch

+ Hộ khẩu

+ CMND

+ Văn bằng chứng chỉ

+ Giấy khám sức khỏe

+ Ảnh 3*4 (1 tấm)

+ Xác nhận đạo đức

….

( các giấy tờ cá nhân công chứng trong vòng 6 tháng )

Đính kèm tiêu chí tuyển dụng.

Địa chỉ nhận hồ sơ: 
File mềm gửi về địa chỉ mail: tranthithuy@thaco.com.vn,  thanvinhvu@thaco.com.vn

File cứng gửi về địa chỉ:

TRẦN THỊ THỦY NHÂN SỰ NHÀ MÁY MAZDA

Địa chỉ : KCN Cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mobile : 0938 807 271


OTHER INFORMATION