DHBK

08 tân Phó Giáo sư của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được công nhận năm 2019

04/12/2019 10:28

Ngày 27/11/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chính thức công bố quyết định Công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019. Trong đó, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN vui mừng có 08 tân Phó Giáo sư được công nhận, nâng tổng số Phó Giáo sư trong toàn trường lên 50 Phó Giáo sư. Và càng vinh dự hơn khi đây là 08 tân Phó Giáo sư trong toàn Đại học Đà Nẵng được công nhận năm 2019.

Xin chúc mừng kết quả của những nỗ lực phấn đấu bền bỉ trong nghiên cứu khoa học và đào tạo của các tân PGS.

Danh sách 08 Tân Phó Giáo sư, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN năm 2019:

1. PGS.TS. Lê Phước Cường – Ngành Hóa học

2. PGS.TS. Lê Đình Dương – Ngành Điện

3. PGS.TS. Nguyễn Lan – Ngành Giao thông vận tải

4. PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn –Ngành Kiến trúc

5. PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng –  Ngành Điện tử

6. PGS.TS. Võ Ngọc Dương – Ngành Thủy lợi

7. PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng – Ngành Thủy lợi

8. PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy – Ngành Hóa học

Xem Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 mời truy cập link: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2019_518/?fbclid=IwAR0fEl1wimYLfhzYlF3PqtKb1n51V8UJjy4OSzOzgkGncZwDvvkekzwC5fc

Tin: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN