Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)

Kỹ sư Điều khiển và tự động hóa tốt nghiệp từ trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN có thể làm công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng.., tại các đơn vị thuộc ngành điện, tại các xí nghiệp công nghiệp; Tư vấn, thiết kế, xây lắp, quản lý dự án tại các đơn vị thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa, làm việc ở các cơ quan quản lý thuộc ngành điện; Nghiên cứu, giảng dạy về các lĩnh vực điều khiển và tự động hóa ở các viện, trường (Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề);...

Với quan điểm người học là trung tâm của quá trình đào tạo, Nhà trường định hướng mục tiêu đào tạo theo xu thế hội nhập thị trường lao động mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 “đặt hàng”. Những điểm mới nổi trội của chương trình đào tạo chất lượng cao tại Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng kể từ năm học 2018-2019 gồm:

+ Tất cả các chương trình (kể cả các chương trình đã được triển khai trước đây) đều được thiết kế (hoặc thiết kế lại) dựa trên các chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới đã được kiểm định theo tiêu chuẩn ABET (tổ chức kiểm định chất lượng của Hoa Kỳ chuyên kiểm định các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ, Điện toán và Khoa học ứng dụng) với thời gian học tập rút xuống còn 4,0 năm (so với 5 năm của chương trình truyền thống).

+ Trong học kỳ đầu tiên, sinh viên sẽ tập trung học ngoại ngữ đảm bảo đạt yêu cầu chuẩn đầu ra theo quy định để đáp ứng yêu cầu của chương trình học