Thông tin liên hệ

Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

0868.924.555 - 0868.806.555

tuyensinhdh@dut.udn.vn