Cam kết của Nhà trường đối với các chương trình chất lượng cao

STT

Tên ngành CLC, Khoa phụ trách

Cam kết của Nhà trường

1

Tên ngành: Kiến trúc

Khoa phụ trách: Kiến trúc

Website: http://kientruc.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% các SV tốt nghiệp đat loại Khá trở lên và trên 80% sinh viên có việc làm đúng ngành nghề trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Sinh viên có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp.

- Có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích: Festival sinh viên kiến trúc, tham gia các cuộc thi thiết kế trong và ngoài nước, trại hè quốc tế v.v…

2

Tên ngành:

+ Công nghệ thông tin CLC - ngoại ngữ Anh

+ Công nghệ thông tin CLC - ngoại ngữ Nhật

Khoa phụ trách: Công nghệ thông tin

Website: http://itf.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% các SV tốt nghiệp đat loại Khá trở lên và 100% sinh viên có việc làm đúng ngành nghề trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Sinh viên có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp.

3

Tên ngành: Công nghệ thực phẩm

Khoa phụ trách: Hóa

Website: http://hoa.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% các SV tốt nghiệp đat loại Khá trở lên và 100% sinh viên loại Giỏi có việc làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Sinh viên có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp.

4

Tên ngành: Kinh tế xây dựng

Khoa phụ trách: Quản lý dự án

Website: http://fpm.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% các SV tốt nghiệp đat loại Khá trở lên và 100% sinh viên loại Giỏi có việc làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Sinh viên có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp.

5

Tên ngành: Cơ khí động lực

Khoa phụ trách: Cơ khí giao thông

Website: http://tme.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% các SV tốt nghiệp đat loại Khá trở lên và 100% sinh viên loại Khá, Giỏi có việc làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Sinh viên có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp.

6

Tên ngành: Kỹ thuật cơ - điện tử

Khoa phụ trách: Cơ khí

Website: http://cokhi.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% các SV tốt nghiệp đat loại Khá trở lên và 100% sinh viên loại Giỏi có việc làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Sinh viên có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp.

7

Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp)

Khoa phụ trách: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Website: http://ce.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% các SV của chương trình, trong đó 100% SV tốt nghiệp đat loại Khá trở lên có việc làm đúng ngành nghề sau 6 tháng và 100% sinh viên loại Giỏi có việc làm đúng ngành nghề sau 3 tháng tốt nghiệp.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Phương pháp dạy và học tiên tiến; Sinh viên được học nhiều học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp xây dựng lớn nhất Việt Nam.

- Hàng năm, có cơ hội học 2 năm cuối tại đại học Quốc Gia Yokohama (Nhật Bản) (số lượng: 5 sinh viên năm thứ 3), số sinh viên này không phải nộp học phí cho đại học Quốc Gia Yokohama, phải tự lo kinh phí sinh hoạt, được cấp bằng kỹ sư của trường Đại học Bách khoa.

8

Tên ngành: Công nghệ dầu khí và khai thác dầu khí

Khoa phụ trách: Hóa

Website: http://hoa.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% các SV tốt nghiệp đat loại Khá trở lên và 100% sinh viên loại Giỏi có việc làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Sinh viên có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp.

9

Tên ngành: Kỹ thuật điện

Khoa phụ trách: Điện

Website: http://dien.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% các SV tốt nghiệp đat loại Khá trở lên và 100% sinh viên loại Giỏi có việc làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Sinh viên có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp.

10

Tên ngành: Kỹ thuật điện tử và viễn thông

Khoa phụ trách: Điện tử Viễn thông

Website: http://ete.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% các SV tốt nghiệp đat loại Khá trở lên và 100% sinh viên loại Giỏi có việc làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Sinh viên có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp.

11

Tên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Khoa phụ trách: Điện

Website: http://dien.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% các SV tốt nghiệp đat loại Khá trở lên và 100% sinh viên loại Giỏi có việc làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Sinh viên có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp.

12

Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Khoa phụ trách: Xây dựng Cầu Đường

Website: http://cauduongbkdn.dut.udn.vn

- Từ khóa tuyển sinh 2018, SV CLC được ưu tiên nguồn kinh phí trong việc xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học; được ưu tiên xét nhận học bổng được tài trợ bởi các Cơ quan, Doanh nghiệp và các Hiệp hội chuyên ngành: nếu 2 SV cùng có kết quả như nhau sẽ chọn SV chương trình CLC; được ưu tiên giới thiệu đăng ký học tiếp các chương trình sau đại học tại các trường Đại học nước ngoài đã có ký kết hợp tác: những SV có kết quả học tập loại khá trở lên, tiếng Anh đạt yêu cầu sẽ được ưu tiên học chương trình 2+2 liên kết với Đại học Quốc gia Yokohama (2 năm cuối học ở Nhật Bản, học phí nộp theo chương trình Việt Nam, chỉ tự túc ăn ở); SV tốt nghiệp đúng hạn đạt loại Khá trở lên sẽ được Khoa giới thiệu việc làm đến các doanh nghiệp chuyên ngành có uy tín; SV có điểm học tập đạt loại giỏi được tham gia cùng với giảng viên hướng dẫn bài tập và đồ án môn học cho sinh viên Khóa dưới; được ưu tiên tham gia các hợp đồng chuyển giao công nghệ do các giảng viên tham gia thực hiện.

- Môi trường học tập tốt, thân thiện; Sinh viên có năng lực tiếng Anh tốt; Sinh viên thực tập và thực hiện đồ án tại doanh nghiệp.

13

Tên ngành: Kỹ thuật nhiệt
Khoa phụ trách: Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Website: http://nhietlanh.dut.udn.vn

Kỹ sư Nhiệt tốt nghiệp từ trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN có thể làm công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng về lĩnh vực Nhiệt Lạnh và Điều hòa không khí tại các đơn vị chế tạo thiết bị toàn bộ, các đơn vị lắp máy, các đơn vị sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm, các tòa nhà cao ốc hiện đại; làm việc trong các cơ quan kiểm định an toàn lao động, các sở khoa học và công nghệ, sở Lao động TB và XH; Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng về lĩnh vực Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường tại các Trung tâm Nhiệt Điện, các Nhà máy Nhiệt điện, Điện Nguyên tử; các đơn vị chế tạo thiết bị toàn bộ, các đơn vị lắp máy; Làm việc trong các cơ quan kiểm định an toàn lao động, các sở khoa học và công nghệ, sở Lao động TB và XH; Nghiên cứu, giảng dạy tại các viện, trường (Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề) liên quan Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường;…