Thông tin kỳ thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật 2022

09/07/2022 10:03

Địa điểm:

Khu F, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Thời gian:

- 8h ngày 13/7/2022: Tập trung nghe phổ biến quy chế; nhận thẻ dự thi; điều chỉnh sai sót (nếu có)

- 7h ngày 14/7/2022: Thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật

Chú ý:

- Thi sinh mang theo CMND/CCCD để xuất trình khi nhận Thẻ dự thi.

- Thí sinh tra cứu để nhận giấy báo dự thi tại đây.