DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC (XNNH)

NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH: CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG


STT

SBD

Họ và tên

Số CMND

Điểm ƯT xét tuyển

Ngày nhận hồ sơ XNNH

1

04007949

PHẠM DUY NHẬT MINH

201823725

11/08/2018

2

04009989

NGUYỄN ĐỨC MINH

201791856

10/08/2018

3

30014887

TRẦN NGỌC NGUYÊN

184359763

10/08/2018

4

04007797

NGUYỄN VĂN THANH HUY

201780519

09/08/2018

5

04007805

TRƯƠNG PHÚ KHÁNH HUY

201797484

09/08/2018

6

34002220

NGUYỄN VĂN THÌN

206309686

09/08/2018

7

34010125

LƯU ANH KHANG

206322163

09/08/2018

8

04010271

PHAN ANH TÚ

201791508

09/08/2018

9

04002099

TRẦN QUỐC KIÊN

201782944

09/08/2018

10

04002550

TRẦN VĂN Ý

201848020

09/08/2018

11

04005610

LƯU ĐINH ĐẠI ĐỨC

201799043

09/08/2018

12

04005658

ĐẶNG NGỌC HÒA

201829953

08/08/2018

13

04010651

TRẦN ĐĂNG MẪN

201776448

08/08/2018

14

34010605

NGUYỄN CAO MINH

206322984

08/08/2018

15

01009534

VŨ VIỆT HOÀNG

033200006371

07/08/2018

16

33006653

HỒ QUANG ĐẠI VIỆT

191913661

07/08/2018