DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC (XNNH)

NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH: CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG


STT

SBD

Họ và tên

Số CMND

Điểm ƯT xét tuyển

Ngày nhận hồ sơ XNNH

1

04003945

NGUYỄN HOÀNG TRÍ

201810087

13/08/2018

2

04006214

NGUYỄN VĂN KHÁNH

201802944

11/08/2018

3

04000649

THÁI BÁ DƯƠNG

201777835

11/08/2018

4

04008459

HOÀNG ANH TUẤN

201826359

11/08/2018

5

04008514

TRẦN ANH VŨ

201813156

09/08/2018

6

04009602

NGUYỄN HỮU HOÀNG HẢI

201787957

09/08/2018

7

04007607

LÊ NGUYÊN BÁCH

201789640

09/08/2018

8

04007620

NGUYỄN THÁI BÌNH

201795280

09/08/2018

9

04007646

TRẦN THẾ DÂN

201843458

09/08/2018

10

04007919

NGUYỄN PHAN HOÀNG LONG

201777999

09/08/2018

11

04000812

TRƯƠNG CÔNG MINH

201780873

09/08/2018

12

04001936

LÊ XUÂN ANH DŨNG

201835842

09/08/2018

13

04002308

VŨ ĐỖ MẠNH THÀNH

201771803

09/08/2018

14

04005938

DƯƠNG MINH THẮNG

201787493

09/08/2018

15

04010010

NGUYỄN THỊ NHẬT NGÂN

201818169

09/08/2018

16

04010025

HỨA THỊ BÌNH NGUYÊN

206337839

08/08/2018

17

33004782

CAO THÀNH NHẬT

191910773

08/08/2018

18

04006358

TRẦN HỮU RIN

201764659

08/08/2018

19

04009980

NGUYỄN VĂN MẪN

201824490

08/08/2018

20

04007589

PHAN MINH ANH

201777647

07/08/2018