DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC (XNNH)

NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH: KINH TẾ XÂY DỰNG (CHẤT LƯỢNG CAO)


STT

SBD

Họ và tên

Số CMND

Điểm ƯT xét tuyển

Ngày nhận hồ sơ XNNH

1

04008391

HUỲNH NGUYỄN PHƯƠNG TRANG

201814249

10/08/2018

2

04009494

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

201823209

10/08/2018

3

29006787

CAO THỊ BA THƯƠNG

187829505

10/08/2018

4

29011108

PHAN THỊ LÊ NA

187714781

10/08/2018

5

33002261

TRẦN QUANG HUY

192028593

09/08/2018

6

04009559

NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN

201755217

09/08/2018

7

04008541

VĂN THỊ THẢO VY

201755677

09/08/2018

8

33006480

LÊ DIÊN PHÚ

191916615

09/08/2018

9

37003001

PHAN CƯỜNG

215509367

09/08/2018

10

38000601

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

231300335

08/08/2018

11

38012091

LÊ XUÂN ĐÔ

231098066

08/08/2018

12

34001831

LÊ ĐỨC TUẤN ANH

206392780

08/08/2018

13

34003417

TRẦN THỊ MINH LY

206299645

08/08/2018

14

37000405

PHẠM TRẦN BÍCH THẢO

215514896

08/08/2018

15

33006244

HUỲNH THỊ DIÊN

192066249

08/08/2018

16

32006098

DƯƠNG THỊ LAN CHI

197441340

08/08/2018

17

04007987

TRẦN NHẬT ĐAN NGÂN

201818225

07/08/2018