DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC (XNNH)

NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY


STT

SBD

Họ và tên

Số CMND

Điểm ƯT xét tuyển

Ngày nhận hồ sơ XNNH

1

04002040

HỒ TRƯƠNG HUY

201835343

11/08/2018

2

29019087

HỒ ĐẠI HÀ

187920123

10/08/2018

3

31003280

HÀ HOÀNG LONG

194643273

10/08/2018

4

37003272

NGUYỄN PHÚC THÀNH TÀI

215491784

10/08/2018

5

35007278

NGUYỄN LONG NHẬT

212462313

09/08/2018

6

40011347

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

241851518

09/08/2018

7

30009016

HOÀNG TUẤN ANH

184411738

09/08/2018

8

04003421

NGUYỄN VĂN VỸ

201832673

09/08/2018

9

31003204

ĐẶNG NGỌC HÙNG

44200000211

08/08/2018

10

33004225

NGUYỄN THẾ PHONG

191916207

08/08/2018

11

33007676

TRẦN ĐẠI LỢI

192025402

08/08/2018

12

34009350

TRẦN NGUYÊN HỒNG

206440288

08/08/2018

13

35007090

LƯƠNG HỮU CÔNG

212463611

08/08/2018

14

38000864

LÊ THÀNH NGUYÊN

231301964

08/08/2018

15

38010275

NGUYỄN THANH GIANG

231274568

08/08/2018

16

04006975

NGUYỄN PHƯỚC TÀI

201827752

07/08/2018