DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC (XNNH)

NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH: KỸ THUẬT NHIỆT (CHẤT LƯỢNG CAO)


STT

SBD

Họ và tên

Số CMND

Điểm ƯT xét tuyển

Ngày nhận hồ sơ XNNH

1

04010065

LI THĂNG PHONG

201775630

09/08/2018

2

32006976

NGUYỄN QUANG HUY

197416822

09/08/2018

3

33006772

NGUYỄN VIẾT HÙNG

191912613

09/08/2018

4

33008871

VƯƠNG HOÀNG BẢO

192063800

08/08/2018

5

34001810

LÊ HOÀN VŨ

206370056

08/08/2018

6

35007568

TRẦN NGỌC MIN

212465336

08/08/2018

7

38002246

VŨ XUÂN TRƯỜNG

231268934

08/08/2018

8

32006383

VĂN THIÊN QUANG

197434828

08/08/2018

9

04005855

NGUYỄN TRẦN MINH PHƯỚC

201799027

07/08/2018

10

31000246

ĐẶNG QUỐC HÙNG

194628281

07/08/2018