DHBK

Mục tiêu và chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy - 2020

16/11/2020 10:13

STT

Chương trình đào tạo

Mã Ngành

Chuẩn đầu ra

01

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

Chi tiết tại đây

02

Kỹ thuật máy tính

7480106

Chi tiết tại đây

03

Kỹ thuật môi trường

7520320

Chi tiết tại đây

04

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Chi tiết tại đây

05

Kinh tế xây dựng

7580301

Chi tiết tại đây

06

Quản lý công nghiệp

7510601

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật hóa học

7520301

Chi tiết tại đây

08

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

7510701

Chi tiết tại đây

09

Công nghệ sinh học

7420201

Chi tiết tại đây

10

Công nghệ thực phẩm

7540101

Chi tiết tại đây

11

Kỹ thuật xây dựng -                                                            Chuyên ngành Tin học xây dựng

7580201

Chi tiết tại đây

12

Kỹ thuật nhiệt

7520115

Chi tiết tại đây

13

Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

7480201

Chi tiết tại đây

14

Công nghệ Thông tin (Ngoại ngữ Nhật)

7480201

Chi tiết tại đây

15

Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

7480201

Chi tiết tại đây

16

Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

7580205

Chi tiết tại đây

17

Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng

7580210

Chi tiết tại đây

18

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

7510105

Chi tiết tại đây

19

Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy

7580202

Chi tiết tại đây

20

Công nghệ Chế tạo máy

7510202

Chi tiết tại đây

21

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

Chi tiết tại đây

22

Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không

7520103

Chi tiết tại đây

23

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

7520118

Chi tiết tại đây

24

Kỹ Thuật Cơ khí – Chuyên ngành Cơ khí Động lực

7520103

Chi tiết tại đây

25

Kỹ thuật Điện

7520201

Chi tiết tại đây

26

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

7520216

Chi tiết tại đây

27

Kỹ thuật Xây dựng - Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

7580201

Chi tiết tại đây

28

Kỹ thuật Tàu thủy

7520122

Chi tiết tại đây

29

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử Viễn thông

7905206

Chi tiết tại đây

30

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng

7905216

Chi tiết tại đây