DHBK

Hội thảo khoa học truyền hình Hóa học xanh

10/01/2012 23:22

Ngày 12/01/2012, Trường Collège de France (Pháp) phối hợp với trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo khoa học truyền hình Hóa học xanh Định hướng phát triển của carbon tái tạo trong hệ thống lương thực, năng lượng và hóa học.

Thời gian và địa điểm

·         14h30 ngày 12/01/2012 (kéo dài 1 giờ 30): Trình chiếu lại bài giảng khai mạc và giới thiệu bài giảng với chủ đề Định hướng phát triển của carbon tái tạo trong hệ thống lương thực, năng lượng và hóa học" của Giáo sư PAUL COLONA Giám đốc nghiên cứu của Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu Nông Học (INRA, Pháp).

  • 16h00 ngày 12/01/2012: Thảo luận về bài giảng trên do các giảng viên Chuyên ngành Đại học Pháp ngữ Công nghệ Hóa học - Dầu và Khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng trực tiếp thảo luận với các cán bộ và sinh viên có quan tâm để trao đổi và phân tích về chủ đề trọng tâm của bài giảng này.

·         17h00 ngày 12/01/2012: Hội thảo truyền hình trực tiếp với GS PAUL COLONA.

Nội dung

Năng lượng sinh học đang có những bước phát triển mang tính bức phá trong những năm gần đây.
Năng lượng sinh học sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm nhà kính...

Sản phẩm từ carbon tái tạo có nguồn gốc từ năng lượng sinh khối được xem như 3 yếu tố cấu thành sự phát triển bền vững cho tương lai đến năm 2050 trên tòan thế giới. Công nghệ sinh học là điều kiện quan trọng để xây dựng nền kinh tế sinh học kết hợp các hướng tiếp cận mang tính hệ thống và phân tích.

Quý vị có thể xem lại trực tuyến  bài giảng của Giáo sư Paul Colona tại địa chỉ: http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/colonna/Lecon_inaugurale_du_15_dece__1.htmhoặc tải về dưới dạng file .mp4 (http://www.college-de-france.fr/documents/video/dev-durable/2011-2012/colonna-20111215.mp4)