DHBK

Hội thảo và tuyển dụng của Tập đoàn RENESAS

31/03/2014 08:04

Được sự đồng ý của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Tập đoàn Renesas sẽ tổ chức Hội thảo và tuyển dụng Kỹ sư tại trường Đại học Bách khoa vào ngày 17/4/2014.

Thời gian Cụ thể:

- 8h00 - 12h00: Hội thảo giới thiệu Tập đoàn RENESAS và công ty TNHH Thiết kế RENESAS Việt Nam tại Hội trường F.

- 8h00 - 17h00: Hội thảo Kỹ thuật về Phần mềm nhúng.

- 13h00 - 17h00: Tổ chức thi tuyển dụng kỹ sư.

- 13h00 - 17h00: Tổ chức thi tuyển thực tập sinh.

Đối tượng tham dự: Lãnh đạo trường Đại học Bách khoa, Tập đoàn Renesas, sinh viên các ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao và Chương trình Tiên tiến.