DHBK

7 CTĐT đạt Chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2018

25/04/2019 08:12

Chiu ngày 24/04/2019, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố và đón nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA cho 3 chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kiến trúc, Kinh tế Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông.


PGS.TS Nantana Gajaseni - Chủ tịch Hội đồng AUN-QA phát biểu

Ba chương trình đào tạo này được Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường Đại học khu vực ASEAN (AUN-QA) đánh giá ngoài từ ngày 09 – 11/10/2018. 

Trước đó, tháng 4/2018 có 04 Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử, Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông, Kỹ thuật Dầu khí và Công nghệ Thông tin được AUN-QA đánh giá ngoài và công nhận chất lượng.


PGS.TS Nantana Gajaseni - Chủ tịch Hội đồng AUN-QA trao chứng nhận đạt chất lượng AUN-QA CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông cho lãnh đạo Khoa Xây dựng Cầu – Đường, DUT


PGS.TS Nantana Gajaseni - Chủ tịch Hội đồng AUN-QA trao chứng nhận đạt chất lượng AUN-QA CTĐT ngành Kinh tế xây dựng cho lãnh đạo Khoa Quản lý dự án, DUT


PGS.TS Nantana Gajaseni - Chủ tịch Hội đồng AUN-QA trao chứng nhận đạt chất lượng AUN-QA CTĐT ngành Kiến trúc cho lãnh đạo Khoa Kiến trúc, DUT

Như vậy, tính riêng trong năm 2018, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN có tổng số 7 CTĐT đạt Chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Nhà trường, từng bước hội nhập với các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế trong xây dựng, phát triển, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, khẳng định với cộng đồng xã hội trong nước và khu vực ASEAN về những cam kết của Nhà trường trong việc không ngừng nâng cao chất lượng trên mọi mặt.

Bên cạnh đó, trong năm học 2016 – 2017, Nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá ngoài và được công nhận đạt Chất lượng Giáo dục Quốc gia giai đoạn 2016 – 2021 theo các tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học

Năm 2017, Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (gọi tắt là HCERES) đã kiểm định chất lượng Trường và công nhận trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đạt chuẩn kiểm định chất lượng HCERES giai đoạn 2017 – 2022.


Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng HCERES giai đoạn 2017 – 2022

Nhà Trường đã có 02 Chương trình Đào tạo Chương trình Tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử - Viễn thông và ngành Hệ thống nhúng được Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường Đại học khu vực ASEAN (AUN-QA) đánh giá ngoài và công nhận Đạt chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA giai đoạn 2016 - 2020 với kết quả đánh giá chất lượng cao nhất Việt Nam từ trước đến nay. Bên cạnh đó, có 03 Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao PFIEV chuyên ngành Sản xuất Tự động, Tin học Công nghiệp, Công nghệ Phần mềm được Tổ chức Ủy ban Bằng kỹ sư Pháp (CTI) đánh giá tái công nhận lần thứ 3 đạt Chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn CTI giai đoạn 2017-2023.  

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là trường Đại học đầu tiên ở khu vực miền Trung trong 3 năm liên tiếp đã có 9 Chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận ĐẠT chất lượng theo tiêu chuẩn Khu vực ASEAN, 3 CTĐT đạt tiêu chuẩn Ủy ban Văn bằng Kỹ sư Cộng hòa Pháp; là một trong số rất ít Trường Đại học được đánh giá và công nhận chất lượng bởi AUN-QA cho 7 CTĐT trong cùng 1 năm học 2018; là trường Đại học đầu tiên ĐẠT Chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam và theo tiêu chuẩn HCERES của Cộng hòa Pháp trong 2 năm liên tiếp.


PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng và TS. Phan Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa tri ân PGS.TS Nantana Gajaseni

Trong nỗ lực cao nhất trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN thiết lập được sự hợp tác chính thức với Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường Đại học khối ASEAN AUN-QA thông qua việc thành lập văn phòng Tài nguyên Đảm bảo chất lượng giáo dục NQS4I (Network of QA Sharing 4 Improvement) trong năm 2018 với Mục tiêu: Đảm bảo chất lượng để Chia sẻ - Học tập – Hợp tác – và Cải tiến.   

Kết quả này vừa là vinh dự to lớn, là niềm tự hào và động lực đối với tập thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện sứ mạng và tầm nhìn theo chiến lược phát triển chung của cả nước và khu vực. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường đã và đang tiếp tục nghiên cứu thực hiện các khuyến nghị của các tổ chức kiểm định quốc tế và trong nước.

Với tầm nhìn hướng tới là một trong những trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á với nhiều ngành mũi nhọn trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, trường ĐHBK-ĐHĐN luôn đặt chất lượng lên hàng đầu trong mọi hoạt động và hết sức coi trọng công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA của khối ASEAN.

Một số hình ảnh lưu niệm:

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, trường  Đại học Bách khoa, ĐHĐN