DHBK

Giảng viên trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tham gia khóa tập huấn TFI SCALE 2017

26/05/2017 13:54

Theo chương trình liên kết giữa Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN và Trường Singapore Polyechnic về việc triển khai các hoạt động phát triển cộng đồng thông qua việc hỗ trợ phát triển kỹ năng lãnh đạo (Leadership) và kỹ năng giải quyết các vấn đề trong khu vực cho sinh viên và giảng viên. Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 25/5/2017, đoàn công tác của các giảng viên trường Đại học Bách khoa đã tham gia tập huấn để phục vụ tổ chức các chương trình thực tế diễn ra vào tháng 9, 10 năm 2017 tại các làng nghề tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Khoá tập huấn lần này với sự tham dự của 16 giảng viên từ các Trường Đại học của 4 nước: Việt Nam, Thái Lan, Philippine và Indonesia. Đại diện của Việt Nam trong đợt tập huấn lần này là 4 giảng viên của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN. Khóa tập huấn đã trang bị các kiến thức chuyên sâu về quản lí và tổ chức các dự án cộng đồng từ các nội dung cơ bản của thiết kế tư duy (Design Thinking) và phát triển từ dự án Learning Express đã được thực hiện hai đợt vào tháng 9/2016 và tháng 3/2017 tại trường Đại học Bách khoa. Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp và nhận được các phản hồi tích cực từ các chuyên gia Singapore về khả năng thực hiện các dự án cộng đồng tại trường Đại học Bách khoa trong tương lai.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn: