DHBK

Danh sách thi, phòng thi tiếng Anh định kỳ ngày 22/05/2022

07/05/2022 16:45

Sinh viên xem: 1.Danh sách thi: Tại đây

                         2. Hiệu lệnh thi  (giờ thi): Tại đây

Lưu ý:

      - Địa điểm thi Tại Khu F và H (cụ thể trong hiệu lệnh thi) Trường Đại học Bách Khoa.

     - Thí sinh có mặt tại Phòng thi đúng với giờ đã quy định.

     - Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên , (Nếu bị mất thẻ, sinh viên mang ảnh thẻ, liên hệ với bàn số 2 khu hành chính một cửa làm thẻ dự thi;  Lưu ý: Không có thẻ sinh viên hoặc thẻ dự thi,  thí sinh sẽ không được dự thi)   - Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, bút chì (2B. 6B..), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm;

     - Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ, bút xóa hoặc nhiều màu mực trong bài thi Viết.

     - Thí sinh không được mang điện thoại, các phương tiện thu phát, tài liệu ...vào khu vực thi.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ qua số: 0905168760 ; hoặc email: nvkhai@dut.udn.vn ;