DHBK

Lịch thi chính thức cuối kỳ 2 năm học 2021-2022 và Lịch đăng ký thi bổ sung cuối kỳ

04/05/2022 06:29

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến các em các thông tin liên quan đến thi cuối kỳ 2 năm học 2021 - 2022 như sau:

1. LỊCH THI CHÍNH THỨC cuối kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

   Lưu ý: các học phần phòng thi còn trống sẽ thi ở phòng máy khu C khoa Công nghệ thông tin

2. Lịch đăng ký thi bổ sung (dành cho các sinh viên bị điểm I các kỳ trước) Tại bàn số 5 khu hành chính 1 cửa, từ ngày 09/5/2022 - 13/5/2022.