DHBK

Đăng ký và nộp lệ phí cho đợt thi tiếng Anh định kỳ (nội bộ) ngày 22/5/2022

28/04/2022 22:44

 Thực hiện Kế hoạch số 545/KH-ĐHBK, ngày 25/02/2022 của Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN. Về việc "Kế  hoạch thi tiếng Anh nội bộ học kỳ 2 năm học 2021-2022; Toàn bộ công văn  TẠI ĐÂY ;  Quy định tiếng Anh đối với các lớp CHẤT LƯỢNG CAO ĐẠI TRÀ

         Nay Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến các em kế hoạch đăng ký và nộp lệ phí cho đợt thi ngày 22/5/2022 như sau:

  •            Đăng ký trên trang thông tin sinh viên Từ ngày 28/4/2022 đến 16 giờ ngày 10/5/2022. 

  •            Nộp lệ phí trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính:  Từ ngày 04/5/2022 đến 16 giờ ngày 10/5/2022 (các ngày làm việc trong tuần)

  •           Sinh viên không có ảnh  trên hệ thống các em  gửi file ảnh thẻ kèm ảnh chụp CMND/thẻ Căn cước về email TheSV2021@dut.udn.vn.

  •           Sau khi kết thúc thu lệ phí danh sách các em đã đăng ký và đã đóng lệ phí Tại đây.

  •          Lưu ý: Sinh viên không đăng ký dự thi trên trang thông tin sinh viên mà nộp lệ phí sẽ không được dự thi

  •         Mọi thắc mắc xin liên hệ về: email nvkhai@dut.udn.vn hoặc số ĐT: 0905168760