DHBK

Thực hiện rà soát đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến đối với GĐDH

22/03/2022 14:42

Thực hiện Công văn số 982/BGDĐT-GDĐH ngày 18/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến đối với Giáo dục Đại học, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tiến hành khảo sát thu thập thông tin về tình hình tổ chức Đào tạo trực tuyến tại Nhà trường.

        Thời gian khảo sát: 22/3 - 25/3/2022

        Hình thức khảo sát: Link do Bộ GD&ĐT cung cấp

 Các đối tượng: 

Yêu cầu: 

- Đảm bảo ít nhất 20% số giảng viên thuộc khoa trả lời phiếu khảo sát này, với đại diện ở các đơn vị chuyên môn khác nhau, độ tuổi khác nhau; 

- Đảm bảo có ít nhất 30% người học tại khoa, đại diện cho các nhóm người học khác nhau (trình độ, năm học, ngành học, giới tính) trả lời phiếu khảo sát;  

Trân trọng cảm ơn. 

Thanks and Best Regards,